Het weer levert geen direct gevaar op.    Er zijn geen waarschuwingen afgegeven.

Onweer radar Meer informatie blitzortung!


Regen radar Meer informatie rain snow radarBoeien en andere weer meetstations op zee


Mesomap of nearby weather buoys

 Lucht temperatuur   Water temperatuur   Wind richting @ snelheid   Windvlaag snelheid   Barometer   Barometer Trend   Golf hoogte   Visibillity 

12,5°C 14,1°C Wind from SESE@8,8 m/s - 1023,1hPa -0,3hPa 1,0ft 20km

14,0°C 14,6°C Wind from SSESSE@9,3 m/s - 1021,7hPa -0,2hPa 3,3ft 20km

13,0°C 14,3°C Wind from SESE@6,2 m/s - 1020,5hPa -0,4hPa 6,9ft 20km

12,4°C - Wind from SWSW@10,8 m/s - 1013,0hPa +1,1hPa - 9km

9,9°C - Wind from SS@11,8 m/s - 1007,5hPa -0,8hPa - 4km

12,4°C - Wind from SS@10,8 m/s - 1022,8hPa +0,2hPa 5,9ft 9km

11,6°C - Wind from SS@8,8 m/s - 1021,2hPa +0,5hPa 3,9ft 20km

10,6°C - Wind from SSWSSW@7,7 m/s - 1008,5hPa -0,8hPa 7,5ft 9km

9,7°C - Wind from SS@10,3 m/s - -hPa - 8,2ft -

10,3°C - Wind from SS@9,8 m/s - 1006,7hPa -0,8hPa 8,2ft 2km

-°C - Wind from SS@10,3 m/s - 1008,0hPa -0,7hPa - 4km

12,9°C 12,7°C Wind from SS@10,8 m/s - 1016,1hPa -0,3hPa 6,6ft -

11,8°C - Wind from SSWSSW@12,4 m/s - 1008,8hPa +0,8hPa - -

11,0°C 10,2°C Wind from SS@9,3 m/s - 1001,1hPa - 6,9ft -

12,6°C 12,9°C Wind from SWSW@7,7 m/s - 1004,4hPa +2,9hPa 17,4ft -

12,1°C 10,1°C Wind from SSESSE@13,9 m/s - 987,8hPa -4,6hPa 8,5ft -

Sandettie Lightship at 19:00: Air:. 12,5°C, Water: 14,1°C, Wind: SE@8,8m/s, Baro: 1023,1hPa (-0,3), Waves: 1,0ft Greenwich Lightship at 19:00: Air:. 14,0°C, Water: 14,6°C, Wind: SSE@9,3m/s, Baro: 1021,7hPa (-0,2), Waves: 3,3ft Channel Lightship at 19:00: Air:. 13,0°C, Water: 14,3°C, Wind: SE@6,2m/s, Baro: 1020,5hPa (-0,4), Waves: 6,9ft Anasuria AWS at 19:00: Air:. 12,4°C, Wind: SW@10,8m/s, Baro: 1013,0hPa (+1,1), No recent reports. No recent reports. Brent 'B' AWS at 19:00: Air:. 9,9°C, Wind: S@11,8m/s, Baro: 1007,5hPa (-0,8), No recent reports. North Sea at 19:00: Air:. 12,4°C, Wind: S@10,8m/s, Baro: 1022,8hPa (+0,2), Waves: 5,9ft Clipper AWS at 19:00: Air:. 11,6°C, Wind: S@8,8m/s, Baro: 1021,2hPa (+0,5), Waves: 3,9ft Beryl A AWS at 19:00: Air:. 10,6°C, Wind: SSW@7,7m/s, Baro: 1008,5hPa (-0,8), Waves: 7,5ft Brent 'A' AWS at 19:00: Air:. 9,7°C, Wind: S@10,3m/s, Waves: 8,2ft No recent reports. North Sea at 19:00: Air:. 10,3°C, Wind: S@9,8m/s, Baro: 1006,7hPa (-0,8), Waves: 8,2ft North Sea at 19:00: Wind: S@10,3m/s, Baro: 1008,0hPa (-0,7), No recent reports. No recent reports. No recent reports. No recent reports. No recent reports. No recent reports. Sevenstones at 19:00: Air:. 12,9°C, Water: 12,7°C, Wind: S@10,8m/s, Baro: 1016,1hPa (-0,3), Waves: 6,6ft North Sea at 19:00: Air:. 11,8°C, Wind: SSW@12,4m/s, Baro: 1008,8hPa (+0,8), No recent reports. K7 Buoy at 19:00: Air:. 11,0°C, Water: 10,2°C, Wind: S@9,3m/s, Baro: 1001,1hPa, Waves: 6,9ft No recent reports. K2 Buoy at 19:00: Air:. 12,6°C, Water: 12,9°C, Wind: SW@7,7m/s, Baro: 1004,4hPa (+2,9), Waves: 17,4ft No recent reports. K5 Buoy at 19:00: Air:. 12,1°C, Water: 10,1°C, Wind: SSE@13,9m/s, Baro: 987,8hPa (-4,6), Waves: 8,5ft


ID Naam Tijd CET Lucht °C Water °C Wind m/s Baro hPa Trend hPa Golven ft Visibillity km
62304 Sandettie Lightship 19:00 12,5 14,1 SE Wind from SE 8,8 1023,1 -0,3 1,0 20
62305 Greenwich Lightship 19:00 14,0 14,6 SSE Wind from SSE 9,3 1021,7 -0,2 3,3 20
62103 Channel Lightship 19:00 13,0 14,3 SE Wind from SE 6,2 1020,5 -0,4 6,9 20
62164 Anasuria AWS 19:00 12,4 - SW Wind from SW 10,8 1013,0 +1,1 - 9
62166ThamesNo recent reports.
62147Galaxy 111No recent reports.
63105 Brent "B" AWS 19:00 9,9 - S Wind from S 11,8 1007,5 -0,8 - 4
62142North SeaNo recent reports.
62145 North Sea 19:00 12,4 - S Wind from S 10,8 1022,8 +0,2 5,9 9
62144 Clipper AWS 19:00 11,6 - S Wind from S 8,8 1021,2 +0,5 3,9 20
63110 Beryl A AWS 19:00 10,6 - SSW Wind from SSW 7,7 1008,5 -0,8 7,5 9
63113 Brent "A" AWS 19:00 9,7 - S Wind from S 10,3 - - 8,2 -
63104North SeaNo recent reports.
63112 North Sea 19:00 10,3 - S Wind from S 9,8 1006,7 -0,8 8,2 2
63117 North Sea 19:00 - - S Wind from S 10,3 1008,0 -0,7 - 4
62091M2-20 NM E LambayNo recent reports.
62094M5-SENo recent reports.
62092M3-SW Mizen HeadNo recent reports.
62090M1-W Aran IsldNo recent reports.
62093M4-Donegal BayNo recent reports.
62303Pembroke BuoyNo recent reports.
62107 Sevenstones 19:00 12,9 12,7 S Wind from S 10,8 1016,1 -0,3 6,6 -
62114 North Sea 19:00 11,8 - SSW Wind from SSW 12,4 1008,8 +0,8 - -
62301Aberporth BuoyNo recent reports.
64046 K7 Buoy 19:00 11,0 10,2 S Wind from S 9,3 1001,1 - 6,9 -
62125Station 62125No recent reports.
62081 K2 Buoy 19:00 12,6 12,9 SW Wind from SW 7,7 1004,4 +2,9 17,4 -
62105K4 BuoyNo recent reports.
64045 K5 Buoy 19:00 12,1 10,1 SSE Wind from SSE 13,9 987,8 -4,6 8,5 -

Script ontwikkeld door  Saratoga-weather.org

U vindt ons ook hier:

Het Weer Aktueel

UK Metoffice

European Weather Network

WeatherCloud

Weather Underground

AWEKAS

Citizen Weather Observer Program (CWOP)

HAMweather, WeatherForYou, PWS Weather

Apparatuur in gebruik:

Weerstation
Davis VP2 weatherstation

Weerprogramma
Meteobridge

Weercomputer
Asus WL_330N3G

Davis VP2 weatherstation

Meteobridge

Asus WL_330N3G